hóa chất

hóa chất dệt nhuộm

Vận hành máy đốt lông, tẩy, nhuộm CPB, cuộn ủ, giặt và hoàn tất tại Wendler Việt Nam

MACHINE RUNNING AT WENDLER INTERLINING VIETNAM

Vận hành máy đốt lông, tẩy, nhuộm CPB, cuộn ủ, giặt và hoàn tất tại Wendler Việt Nam

1. SINGEING - Máy đốt lông

2.BLEACHING - Máy tẩy

3.CPB DYEING MACHINE - Máy nhuộm cuộn ủ

4.WASHING - Máy giặt

5.SANFORIZING - Máy Sanfor

6.ROTARY STATION - Trạm quay

7.STENTER MACHINE - Máy căng kim

Các nhãn hiệu đối tác trong và ngoài nước của Cty TNHH CHAN CHEM